Moravská Zima - Zažehnutí ohně..., Pod praporem..., Rodný kraj - Kliknutím na obrázek zavřete